Skip to content

Oργάνωση

Το ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού, που αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου και έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων Διοίκησης, είναι η Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού απαρτίζεται από όλα τα μέλη που συνέρχονται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση. Στις συνελεύσεις μετέχουν όλα τα μέλη, όλων των κατηγοριών. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνουν την τροποποίηση του Καταστατικού, τη συγχώνευση, την παράταση διάρκειας, τη διάλυση ή την αναβίωση του Συνεταιρισμού, τη ψήφιση ή την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, των γενικών όρων δραστηριότητας του Συνεταιρισμού, κ.α.

Τη διοίκηση του Συνεταιρισμού ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από επτά τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Δήμοι, κοινότητες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του Νομού Χανίων, αποτελούν το 20%, κατ'ανώτατο όριο, του συνόλου των μελών. Ενήλικες που εργάζονται στον χώρο της Ψυχικής Υγείας, υπαγόμενοι στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, αποτελούν το 45%, κατ'ανώτατο όριο, των μελών και φυσικά πρόσωπα, άνω των 15 ετών, οι οποίοι υπάγονται στον Τομέα Ψυχικής Υγείας του Νομού Χανίων και είναι χρήστες των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, αποτελούν, κατ'ανώτατο όριο, το 35% των μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου και συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το μήνα.

Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία μέλη και ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την τήρηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 
com_koispe
books_pdf

eng_flag Chania Social Cooperative
for Mental Health Users

In 1999 the Greek government established, as a part of general mental health reform program, a legal framework (law 2716/99, article 12) that supports the setting up of social Co-operatives with Limited liability for the target group of mentally ill persons.

Read more